Obvestilo – SINLES – SLGS

Obveščamo vas, da smo v mesecu aprilu 2019  Sindikat lesarstva Slovenije-SINLES  razširili  s člani  gozdarstva.   Zato smo naziv sindikata dejavnosti dopolnili in spremenili kratico. Naš novi naziv je Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije, kratica: SLGS.  Ostali podatki so nespremenjeni in ostajajo v veljavi. O predvidenih spremembah vas bomo sprotno obveščali. Hvala za razumevanje